مطالب منتشر شده در دسته ی "اسناد ملی"

اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور (3مجلد) + دریافت

اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور (3مجلد) + دریافت

جلد اول اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور جلد دوم اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور جلد سوم اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

ادامه خبر
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش + مبانی نظری تحول بنیادین + برنامه درسی ملی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش + مبانی نظری تحول بنیادین + برنامه درسی ملی

متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم وتربيت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ايران برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

ادامه خبر